Vyberte stránku

DŮM KONÍČEK

Parcela s pozůstatky sklepení původní budovy se nachází v historickém centru města. Rohový pozemek se nešťastně změnil při proražení ulice Palackého, kdy byl k obvyklému obdélníkovému tvaru přidán ještě úzký přílepek. Zastavení původně splečného vnitrobloku také příliš nepomáhá urbanistickému začlenění vzhledem k řešení parkovacích stání.

 

Inspirací pro návrh je nedávno zbouraný původní dům. Výška římsy téměř vyrovnávala římsu protějšího nárožního domu. Vznikl tedy výškový odskok střech vzhledem k sousední budově, který je typický pro příbramské historické jádro. „Přílepek“ parcely byl zastřešen nezvykle ostrou pultovou střechou. Jinak by ale na požadovanou výšku hřebene nikdy nedosáhla.

 

Návrh respektuje hmotovou podobu původního domu. Sklonem střechy i výškou hřebene navazuje na okolní budovy. Nové fasády drží původní půdorysné rozmístění.

Mírně vystouplé šambrány a pravidelný rytmus otvorů reflektuje historický kontext. Jediné moderní prvky jsou jednolitá šedivá omítka a velká okna.

 

Dům má jednoduchou podobu, která vychází z původní stavby, nesnaží na sebe zbytečně poutat pozornost, pouze zahušťuje historické jádro a respektuje své okolí.

 

Nicméně, budova ve změti meruňkových fasád a marných pokusech o původní barevnost možná bude svou obyčejností ještě vyčnívat.

 

stav: studie

rok: 2017

lokalita: Dlouhá ulice, Příbram

architekt: Michael Karnet

vizualizace: Michael Karnet