Vyberte stránku

STRAKONICE – VELKÉ NÁMĚSTÍ

stav: soutěžní návrh

rok: 2018

lokalita: Strakonice, Velké náměstí

architekt: Jiří Lukáš, Michael Karnet

vizualizace: Jiří Lukáš, Michael Karnet

 

 

Předmětem zadání je návrh architektonického a urbanistického řešení prostoru západní části Velkého náměstí ve Strakonicích. Cílem je navrhnout ztvárnění daného prostoru jak po stránce estetické, tak po stránce funkční. Navrhnout úpravy, které vytvoří jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve městě. Předpokládá se propojení aktivit občanů a návštěvníků města. Negativa současného stavu: nepřehlednost území, rozdělení prostoru terénním schodem, upřednostňování automobilové dopravy, stav zeleně a veřejného wc.

 

Náměstí má sloužit lidem. Je to místo určené ke shromažďování, k potkávání, ať už je to ohňostroj nebo rande. Naším cílem je odstranit bariéru mezi horní a spodní částí řešeného území. Současný terénní schod nahrazujeme jednou křivkou, zlomem. Navržené řešení usnadňuje orientaci, prostor se stává přehledným a svou estetikou nekonkuruje fasádám domů.

 

Křivka definuje prostor pro pohyb a pro odpočinek. V části s větším sklonem jsou umístěny klidné zóny s různým typem sezení. Části s pozvolným stoupáním jsou určeny k pohybu chodců a doplněny o odpočinkové lavice. Navrženy jsou různé charaktery sezení: pro jednotlivce, páry, skupiny, sezení ve stínu i na slunci. Charakter dláždění rozlišuje pohyb chodců a aut. Prostor pro pěší spolu se zlomem je vydlážděn z do kleneb kladených žulových kostek. Komunikace je dlážděna z kostek většího formátu a tmavšího zabarvení. Místa pro parkování jsou zachována ve spodní části území. Nachází se zde 14 parkovacích míst. Navržené řešení zachovává všechny současné vstupy do domů. Veřejné wc je přemístěno do méně prominentní polohy, mimo centrum náměstí. Jeho kapacita je menší s ohledem na soudobé řešení veřejných prostorů. Návrh sjednocuje dnes rozdělený prostor a dodává místu charakter moderního veřejného prostranství.

 

Prostor je doplněn o atypické řešení mobiliáře, který umožňuje nejrůznější využití. Od hravých krychlí pro individuální posezení přes lineární bloky podél domů po klasické lavice ve stínu stromů. Dolní a horní část zlomu jsou propojeny pohodlným schodištěm s odpočívadlem. Výstup je umístěn přímo před vstup do radnice. Mobiliář je navržen ze světlého betonu, který odolá veřejnému užívání. Prvky svým rozvržením nebrání v pohybu a svou pozicí vyzývají k sezení. Návrh počítá i s využitím typických prvků, jako jsou odpadkové koše, stojan na kola nebo lampy, které navazují na městský mobiliář Strakonic.